Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr některých zdrojů k "Vlastním příspěvkům"

 

 

 

augustinus_040_m.jpg 

 

 

 Ukázka některých pramenů k "Vlastním příspěvkům

 na stránkách www.svatyaugustin.cz

 

                                                                                            

 

 

 

  Altrichter :           Příručka spirituální teologie

  Akvinský :          Teologická suma

  Andoková :         Rečnícke umenie sv. Augustína

  Augustinus :       O Boží obci

                              Vyznání   

                              Modlitby svatého  Augustina

                              Řehole pro komunitu

                              O  milosti a svobodném rozhodování

                              Katechetické spisy

                             Křesťanská vzdělanost

                             Odpověď  Simplicianovi

                             O lži a jiné úvahy

                             Čtvero pojednání o křesťanském boji

                             Samomluvy

                             O nesmrtelnosti duše

                             Čtvero pojednání o křesťanském boji

                             Kniha o vyučování katechumenů

                             Výklady na Janovo evangelium

Balabán a

Taydlitátová :       Tázání po budoucím

Bahník :                Slovník antické kultury

Bertrand :             Svatý Augustin

Bič :                       Ze světa Starého Zákona

                              Palestina od pravěku ke křesťanství

Bogner :                Knihy prorocké

Boušová :              Myšlenky svatého Augustina

Buber :                  Já a Ty

                              Cesta člověka podle chasidského učení

Cermanová

& kol.                    Husitské století

Cohen:                  Talmud pro každého

Conte :                  Dějiny římské literatury

Cullen:                   Nepokojná srdce

Gozier :                 15dní s mistrem Eckhartem

Graeser :               Řecká filozofie klasického období

Graves :                Řecké mýty

Groeschel :           Augustin

Chalierová :          Židovská jedinečnost a filozofie

Chiolerio :             Blaze tomu, kdo slyší tato slova

De Mello :             Minutová moudrost

De Vries :              Židovské obřady a symboly

De Wohl :              Nepokojný plamen

Divecký :              Příběhy Tóry

                             Izrael soudců a králů

                             Králové Izraele

Dostálová a

Hošek :                Antická mystéria

Drápal :               Spisy apoštolských otců

Drexlerová :         Já a Ty

                                  Ezau a Jákob na cestě k smíření

Duka :                   Úvod do Písma svatého Starého Zákona

Duplacy

 a kol. :                 Slovník biblické teologie

Eckhart :              Mistr Eckhart  a středověká mystika

Eliade :                Dějiny náboženského myšlení I - III

                            Mefisto a androgyn

                            Slovník náboženství

                            Posvátné a profánní

                             Mýtus o věčném návratu

                               Mýty, sny a mystéria

Evans  :                Proč by křesťané měli podporovat Izrael

Feder :               Život a odkaz

Feldmann :         Tiší buřiči Boží

Fishbane :           Judaismus

Flavius :              O starobylosti Židů / Můj život 

                           Válka židovská I, II

Flusser :             Ježíš

                           Esejské dobrodružství 

Fouilloux

a kol. :                Slovník biblické kultury

Frolíková :          Rané křesťanství očima pohanů

García :              15 dní se svatým Augustinem

Gershom :          Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

Gillman :             Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení

Grech :                Otcovia interpretujú žalmy 

Ha-Levi :             Kniha Chazarů - Kuzari

Ha-rav Šneur

Zalman :             Likutej Amarim - Tanja 

Halík :                 Co je bez chvění, není pevné

                           Stromu zbývá naděje

                           Noc zpovědníka

                           Dotkni se ran

                           Prolínání světů

                           Vzdáleným nablízku

                           Divadlo pro anděly

Heger :               Písmo svaté Starého zákona

Hejdánek :          Filozofie a víra

                           Setkání a odstup

                           Dopisy příteli

                           Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

Heller :                Biblický slovník sedmi jazyků

                           Hieronymus, Gennadius. Isidorus: Dějiny křesťanského                                                                                        písemnictví

Hendrich :          Myšlenky Marka Aurelia

Hertling :           Dejiny katolíckej cirkvi

Holubová :         Židovský snář

Hossek :             Život a spisy svatého Augustina

Chadwick:          Augustin

Chiolerio :          Blaze tomu, kdo slyší tato slova

Jacobson :         Smysluplný život

Jaspers :            Úvod do filozofie

                           Filozofická víra

Johnson :           Dějiny židovského národa

Johr :                 Písně království

Jones :               Velké ženy duchovní tradice

Kadlec :              Přehled českých církevních dějin

Kaempf :             Modlitby

Kantůrková :      Jan Hus

Karfíková :          Patristická čítanka

                           Milost a vůle podle Augustina

Kerényi .             Mytologie Řeků I, II

Kierkegaard :      Evangelium utrpení

                           Okamžik

                           Nácvik křesťanství

                           Skutky lásky

Klinghoffer :        Proč Židé zavrhli Ježíše

Koblížek :            Obec a náboženství

Kolarcik :             Žalmy

Kolektiv :             Židé - dějiny a kultura

Kolektiv :             Svatý Pavel, synagoga a církev

Kotalík :               Inspirace Písma svatého

Kraft :                 Slovník starokřesťanské literatury

Kranz :                Augustin

Kunetka :            Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem

Kung :                  Malé dějiny katolické církve

                           V co věřím

                           Ježíš

                           Krédo

                           Židovství

Lacroix :              Smysl člověka

Langer :               Talmud, ukázky a dějiny

Laple :                  Úvod do Starého zákona

Lau :                    Praktický judaismus

Liebowitz :           Úvahy nad Tórou 

Litva :                   Teológia sv. Augustína

Lerinský :             Commonitorium

Lévinas :              Existence a ten, kdo existuje

Lewis :                 K jádru křesťanství                        

                            Velký rozvod

                            Rady zkušeného ďábla

                            Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje

Lyčka :                 Filosofie náboženství Josefa Solovejčika

Maharal :             Ner Micva

                            Stezka návratu

                            Cesta životem

                            Stezka Tóry

Machovec :          Svatý Augustin

Marou :                Svatý Augustin

Maimonides :       Výběr z korespondence

                            Průvodce zbloudilých

                            Komentář k Mišně

Mc Greal :            Velké postavy Západního myšlení

Nachmanides :     Polemiky

Neff :                    Filozofický slovník pro samouky

Neumann :           Svatý Augustin

Neusner :             Rabín mluví s Ježíšem    (osobní doporučení papežem Bendiktem XVI.) 

Newman a

Sivan :                 Judaismus od A do Z  

Nietzsche :            Antikrist  

                               Tak pravil Zarathustra

Novák :                Patristická čítanka

Novotný A:          Biblický slovník

                                 Historická mluvnice latinského jazyka

Novotný D.J. :     Sidra Noach

Nykel :                O lži a jiné úvahy

OSA Praha :        Miluj a dělej, co chceš

                           Na cestě se svatým Augustinem

                            Svatá Monika, vzor matek

                           Od světáka ke světci

                           Sv.Augustin - workoholik boží

                           Sv.Augustin

Papini :               Svatý Augustin

Patočka :            Kacířské eseje

                           Úvod do fenomenologické filozofie

                           Sokrates

                           Péče o duši

Potok :                Vyvolení

Puchala :            Platón a Augustín

Putík :                 Dějiny Židů v českých zemích

Rádl :                  Dějiny filozofie 

Rubin :                Bůh, Izrael a Šílo 

Ryneš :              Česká koruna v husitském a pohustiském období

Sacks :                O svobodě a náboženství

Shashar :           Hovory o Bohu a světě 

Schatz :                Všeobecné koncily 

                           Dějiny papežského primátu

Schmitt :            Svatý chrt

Schubert :          Židovské náboženství v proměnách věků

Sicher :              Volte život - sborník

Silesus :             Cherubský poutník

Singer :               Světnice, kde otec soudil

                           Satan v Goraji

                           Certifikát

                            Kajícník

                            Vášně

                            Otrok

Sládek :                Raši

Sláma :                Tanu rabanan

Slezák :                Modlitby svatého Augustina

Solovějčik :          Halachický člověk

                            Osamělý člověk víry

Soukup :             Jan Hus - Život a smrt kazatele

Spiegel :              Kdo jsou židé?

Stemberger :       Talmud a midraš

Stern :                 Svátky v životě Židů

Strašíková :         Aurelius Augustinus očima generace 21.století  

Svoboda :            Estetika svatého Augustina

Szalkmann :         Judaismus pro začátečníky

Štampach :           A nahoře nic...

                             Náboženství v dialogu

                             Na nových stezkách ducha

Šubrt :                 Římská literatura

Tabor :                  Ježíšova dynastie

Tichý :                  Úvod do Nového Zákona

Troki  :                  Chizuk emuna

Tresmontant :      Základní pojmy křesťanské metafyziky

Tretera :                Synagoga a církve kdysi a dnes

Turková :              Židovská teologie a holocaust

Vašek :                  Pavol a Augustin

Voragine :             Legenda aurea

Vopřada :             Svatý Augustin - Vánoční promluvy

Von Allmen

 a kol.  :                Biblický slovník

Vyšehrad :            Aurelius Augustinus

White :                 Velký spor věků

Winter :                Moudrost svatého Augustina

Wurmbrand:        Kristus na židovské cestě

Yerushalmi :        Freudův Mojžíš - Judaismus konečný a nekonečný

Zalman :               Likutej amarim - Tanja

Žonca :                 Nachmanidovy polemiky

 

 

dále : originální  hebrejské texty, Historie - Otázky - Problémy, Didaché, Korán, skripta teologických fakult, disertační práce, Babylonský Tamud, Chumaš, Dokumenty II.vatikánského koncilu, Český ekumenický překlad Bible, Bible Kralická, Nová smlouva (KMS), Šulchan aruch, Bible21, Jeruzalémská Bible, Sidur, Český studijní překlad, Starý Zákon, Tora, Midraše, Kompendium evangelické dogmatiky, Dějiny církve, Křesťanská revue, Teologické listy, Salve, Karmel, Amen, Roš chodeš, Communio, Revue SKŽ, Dingir, Teologická Reflexe, Maskil a mnohá další periodika a webové zdroje.

 

 

 

 

 

 M.Č.   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Z pramenů křesťanství