Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litanie k sv.Otci Augustinovi

ObrazekSestry premonstrátky ze Sv.Kopečka

Litanie k sv.Otci Augustinovi 

 Pane, smiluj se.

 Pane, smiluj se.

 Kriste, smiluj se.

 Kriste, smiluj se.

 Pane, smiluj se.

 Pane, smiluj se.

nebo:

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

 Kyrie, eleison.

Otče na nebesích, Bože,

smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

smiluj se nad námi.

Duchu svatý, Bože,

smiluj se nad námi.

Svatá Trojice, jeden Bože,

smiluj se nad námi.

Svatá Maria, matko Boží,

oroduj za nás.

Matko dobré rady a matko útěchy, oroduj za nás.

Svatý Josefe, patrone a ochránče náš, oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Svatý Augustine, patrone našeho společenství, oroduj za nás.

Ovoce Boží milosti,

oroduj za nás.

Učiteli věčné pravdy,

oroduj za nás.

Svatý Otec Augustine,

oroduj za nás.

Světlo mezi učiteli Boží církve, oroduj za nás.

Věrný vůdče svých synů a dcer, oroduj za nás.

Horlivý pastýři svých věřících, oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Příklade apoštolského života,

oroduj za nás.

Příteli evangelní chudoby,

oroduj za nás.

Milovníku jednoty a klidu,

oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Horliteli bratrské lásky,

oroduj za nás.

Neúnavný dělníku na Pánově vinici, oroduj za nás.

Knězi podle Božího Srdce,

oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Pro slzy tvé svaté matky Moniky, oroduj za nás.

Pro tvé velké povolání,

oroduj za nás.

 Pro tvůj svatý křest,

oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Pro tvou silnou víru,

oroduj za nás.

 Pro tvou neporazitelnou naději,

oroduj za nás.

Pro tvou planoucí lásku,

oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Pro tvou starost o uzdravení duší, oroduj za nás.

Pro tvoje úsilí o jednotu ve víře, oroduj za nás.

Pro tvou trpělivost v utrpení a pronásledování, oroduj za nás.

 Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Abychom všichni zůstali věrní ve víře, oroduj za nás.

Aby nikdy více neztratili lásku Boží, oroduj za nás.

Abychom vždy kráčeli cestou dokonalosti, oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Abychom si jednotu v Bohu stále zachovaly, oroduj za nás.

Abychom si v duchu lásky navzájem a jiným pomáhali, oroduj za nás.

Abychom Boží církve zůstali vždy věrní, oroduj za nás.

Otče Augustine

oroduj za nás.

Aby touha po Bohu nikdy v našich duších neumlkla, oroduj za nás.

Aby nás starost o svatost našich bližních vyzvala, oroduj za nás.

Aby se rozmnožoval počet tvých synů a dcer, oroduj za nás.

Svatý Otče Augustine,

oroduj za nás.

Beránku Boží, ty snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi, Pane.

Beránku Boží, ty snímá hříchy světa,

vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, ty snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.

 Oroduj za nás, svatý Otče Augustine.

Abychom se stali hodni Kristových zaslíbení.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože,

ty si svou milostí vedl našeho svatého Otce Augustina z omylu a hříchu k velké svatosti. Ty  jsi ho vyvolil za zvláštního zastánce a učitele tvé církvi a dal si nám ho za Otce řádu. Prosíme

tě, abychom následovali jeho zářivý příklad a abychom pod jeho vedením došli do věčného života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba k  svatému Otci Augustinovi

Svatý Augustine,

velký zvěstovateli Boží milosti! Ty jsi ve svém životě zakusil sílu hledající a dobíjející Boží lásky. Vypros od Boha svatý neklid pro mé srdce, abych se uprostřed starostí, v nichž žijeme, nikdy nevzdálil od Boha a abych se nikdy nespokojil s pozemskými dobry  a radostmi, ale Jeho, mého Stvořitele a Pána, ve všem a nade všechno hledal a miloval. Daj mi Dej mi sílu, abych tě neuctíval pouze před tímto obrazem, ale abych tě napodoboval svým životem, a tak vydal svědectví Boží pravdy a lásky. Pomoz mi, abych nechyboval v posledním cíli své cesty,  ale tak jako ty, došel do věčné vlasti, kde budu navěky s tebou a se všemi svatými chválit a zvelebovat našeho Otce zde i ve věčnosti.

Amen.