Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroky o sv. Augustinovi

 

 

 

Obrazeksvatý Augustin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zakladatel moderní podoby církve a mravního kodexu celého křesťanství

- byl  moderní člověk a jeho problémy minulé jsou naše přítomné.

- je náš bratr, skrze kterého se s důvěrou obracíme k Bohu se svými problémy, protože on už nám o svých problémech řekl vše.

- zabývat se myšlením a dílem sv.Augustina znamená studovat dějiny filozofie a teologie a zároveň sledovat celé dějiny křesťanství

- je hodnocený příliš černobíle, stejně jako mnohokrát viděl svět on

- jako  každý velký člověk měl a dosud má mnoho odpůrců

- byl neustále vášnivě zamilovaný, nejprve do světa, pak do Boha

- byl sopkou se spoustou erupcí, dokázal být ale i žula

- ve všem, co kdy napsal, vždy najdeme něco společného s jeho vlastním životem

- často píše jakoby v šifrách, v každé z nich najdeme množství dalších sdělení, náznaků   a dedukcí

- je nadčasově moderní, není nudný, fádní, asketicky ctnostný a nedostupný světec z obrazů

- není nepřekonatelný, již nikdy nepředstižitelný a možná ani bezvýhradně definitivně platný

- život bloudícího Augustina je život náš

- na první pohled jeho dílo spíš odstrašuje, než láká

- je návyková droga, kterou se nikdy nelze předávkovat

- vezměme jednu jeho knihu a vždy objevíme africký temperament, pohnutost, vzdělanost i  vrcholnou vášeň. Ale také ješitnost, neústupnost, sebejistotu i slabost.

- Augustina neobrátil jeden popěvek, i když takový způsob by jistě byl literárně velmi

   přitažlivý 

 - prošel cestou několikanásobného obrácení, nikdy však cestou dokonalosti. 

- celý jeho život byl složitý

- nám ukázal, že obrácení je část nikdy nekončícího procesu hledání pravdy

- byl bludná, nedokonalá a stále hledající existence

- proč neustále hledáme to, co už dávno Augustin našel, okomentoval a vysvětlil

  dalším generacím ?

- několikanásobným obrácením se rozhodně nestal dokonalým, to nebyl nikdy. Se svými

  starými pokušeními se potýkal až do smrti.

- Ač sporé postavy, neustále bojoval. Do konverze sám se sebou, pak se všemi nepřáteli 

  církve.

- Nevynikal rozhodností, ani odvahou, zdravím, ani silou,  postavou ani hrdinstvím. Nad

  všechny ale vynikal geniem ducha. 

- Byl realistický pesimista v tom, že od konverze již neviděl člověka v příliš dobrém světle.

- Je nejváženější člověk dějin světa

- Aniž nabásnil cokoli, co by stálo za zmínku, je největším básníkem křesťanského starověku. 

-  Jan překonává ostatní evangelisty, Pavel apoštoly a Augustin všechny církevní otce.

-  Při jeho oslnivém důvtipu, kterým mával napravo nalevo jako blýskavým mečem, při jeho hbité a nestálé představivosti se stal jeho dravý rozmach samotnému blahu církve škodlivý.

-  Zdá se být zcela nemožné nepokládat ono Augustinovo oddělení pohlavnosti od lásky za lidsky nedůstojné.

-  Banality jeho pastýřské praxe strávily jeho génia.

-  Přirovnávat se k Augustinovi je jistě pýcha, ale snaha napodobit ho je povinnost

-  Nikdo po sv.Pavlovi nedefinoval mystického Krista tak, jak to udělal Augustin

-  Také v jeho případě byl orel obětován slepicím a držen v kleci k prospěchu papoušků

-  Řekněmě pravdu: ve své době neměl takovou vážnost, jakou bychom očekávali, a tím méně se mu dostalo poct a uznání, jimiž bylo zahrnuto tolik jiných, kteří znamenali méně než on.

-  Svatý Augustin patří k těm lidem, pro něž smrt neexistuje. Když jsme se jím nějakou dobu zabývali, máme dojem, že jsme ho poznali, že jsme s ním mluvili, že jsme jeho přáteli.

-  Augustin člověku krade srdce

-  Augustinovo hříchy jsou i moje hříchy. Moje hříchy jsou i jeho.

-  Člověk Augustin jsem já sám.

-  Patří k několika málo lidem, kteří nás nikdy neopustili.

-  Sv.Augustin je jako starý moudrý lampář, který nás vede temným městem. Postupně před námi rozsvící lampy tak dlouho, dokud (nám) nezačne svítat.

-  Chraň se dávat přednost našim otrubám před touto čistou pšenicí. (sv.Řehoř o Augustinově tvorbě)

-  V pozdní antice nejgeniálnější malíř psaného slova

-  Augustin je světlo církve

-  Augustin je nejlidštější ze všech svatých 

-  Augustinus – to je doposud antikou nepoznaná, neslýchaná hloubka introspekce.

Augustin byl učedník lásky k Bohu.

 

 

Náhledy fotografií ze složky svatý Augustin v umění IV. díl